Zawodowo dzielę się z wami iluzją od pięciu lat. Występuję, zadziwiam i tworzę niemożliwe

Michal Kulik Iluzjonista Kraków